share:

Update! ข้อมูลกฎหมายกัญชา ปลูก ใช้ ค้า น่ารู้

Table of Contents

หลังมีการเรียกร้องของชาวบ้าน ผู้ประกอบการ และประชาชนคนทั่วไปให้มีการปลดล็อกกฎหมายกัญชากัญชงออกจากบัญชีรายชื่อยาเสพติดให้โทษ ทั้งนี้ก็เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในครัวเรือน อุตสาหกรรมเมนูอาหาร ตลอดจนในอนาคต “กัญชา”อาจกลายมาเป็นพืชเศรษฐกิจก็เป็นได้ อย่างไรก็ตามทางกระทรวงสาธารณสุขยังคงให้ทำทุกอย่างเกี่ยวกับกัญชาภายใต้กฎหมายกัญชาอย่างเคร่งครัด วันนี้ใครที่กำลังสงสัยว่าต้องใช้หรือสูบกัญชาอย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมาย เราได้รวบรวมเอาข้อมูลกฎหมายกัญชาล่าสุด ทั้งกฎหมายกัญชาในสถานศึกษา กฎหมายกัญชาทางการแพทย์ ตลอดจนกฎหมายกัญชาในต่างประเทศมาอัปเดตให้ได้อ่านไปพร้อมกัน

กฎหมายกัญชาคืออะไร

กฎหมายกัญชาวันนี้ ข้อมูลจาก รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สรุปได้ว่า 

กฎหมายกัญชาวันนี้เป็นกฎกระทรวงที่ได้ออกมาฉบับล่าสุด ตามกฎหมายกัญชา 65 เดือนกุมภาพันธ์ระบุว่าได้เอาชื่อกัญชาออกจากชื่อยาเสพติดให้โทษ และระบุเพียงแค่สารสกัดที่จะต้องจำกัดไม่ให้มีสาร thc มากกว่า 0.2% จากกฎหมายเดิมที่เคยระบุว่าทั้งใบ ก้าน และรากของกัญชานั้นถูกกฎหมาย อย่างที่หลายคนอาจพบเห็นว่ามีใบกัญชา หรือกัญชาส่วนอื่นถูกนำเข้ามาทำเป็นวัตถุดิบในร้านอาหาร สินค้าพวกนี้ถูกกฎหมาย โดยผู้ที่ไปเอาใบกัญชามาใช้ในอาหารไม่ต้องมีใบอนุญาตอะไร แต่! ต้องไปซื้อจากผู้ที่มีใบอนุญาตปลูก เนื่องจากผู้ที่มีใบอนุญาตปลูกจะสามารถจำหน่ายใบ ต้น และรากได้อย่างถูกกฎหมาย หากถามว่าโรงเรือนปลูกกัญชาทั่วไปสามารถทำได้หรือไม่ ปลูกกัญชาในบ้านผิดไหมทำได้หรือไม่ ต้องตอบว่าตามกฎหมายสามารถทำได้แต่จะต้องขอใบอนุญาตด้วยนั่นเอง

กฎหมายกัญชา 2565

ย้อนกลับไปวันที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ ปีพุทธศักราช 2565 ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาประกาศเรื่องของการระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 พ.ศ. 2565 ใจความสำคัญคือ …กัญชาทุกส่วนไม่ถือเป็นยาเสพติด ส่วนของสารสกัดกัญชาที่พบว่ามีสาร THC และ CBD หากสารสกัดไม่เกิน 0.2% ไม่ถือเป็นยาเสพติด โดยกฎหมายกัญชาฉบับนี้มีผลบังคับใช้หลังจากการเผยแพร่ประกาศ 120 วัน จึงทำให้มันมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 เดือนมิถุนายน ปีพุทธศักราช 2565 

อย่างไรก็ตามแม้มีผลบังคับใช้กฎหมายกัญชาตามที่มีประกาศสาธารณสุขปลดล็อกกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติด แต่การพิจารณากฎหมายกัญชาและกัญชงก็มีความล่าช้า เนื่องจากเกิดการถกเถียงกันระหว่างฝ่ายค้าน รัฐบาล ตลอดจนกลุ่มของแพทย์บางส่วนที่มีความเห็นว่ากฎหมายกัญชาอาจส่งผลเสียมากกว่าผลดี 

แต่ในความเป็นจริงข้อดีของการปลดล็อกกฎหมายกัญชาในครั้งนี้นำไปสู่การทำให้กัญชาเป็นสิ่งเสรี เกิดการผลิต กระตุ้นและพัฒนาเศรษฐกิจ แต่แน่นอนว่าจากข่าวเราอาจพบเห็นว่ามันกระทบต่อสุขภาพของคนในสังคมไปบางส่วนที่อาจจะยังไม่ได้ทำความรู้จักกับกัญชาให้ดีมากพอ HighHerb Club เราจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมให้คำแนะนำเกี่ยวกับกัญชาในทุกด้านด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง 

กฎหมายกัญชา 2566

ระหว่างปีพุทธศักราช 2563 – 2565 ทางกรมการแพทย์เผยข้อมูลว่ามีผู้เข้ารับการรักษาปัญหายาเสพติดในไทยในช่วงอายุระหว่าง 18 – 24 ปี จากข้อมูลการบำบัดรักษายาเสพติดทั้งประเทศพบว่ามีจำนวนผู้เสพกัญชาลดลงตามลำดับ ดังนี้

  • ปีพุทธศักราช 2562 มีผู้เสพติดกัญชา ร้อยละ 6.89
  • ปีพุทธศักราช 2562 มีผู้เสพติดกัญชา ร้อยละ 4.85
  • ปีพุทธศักราช 2562 มีผู้เสพติดกัญชา ร้อยละ 4.28
  • ปีพุทธศักราช 2562 มีผู้เสพติดกัญชา ร้อยละ 3.85

แม้ว่าจำนวนผู้เสพติดกัญชาจะไม่ได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นหลังจากมีการประกาศกฎหมายกัญชา 65 แต่ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ประกาศห้ามสูบกัญชาในพื้นที่สาธารณะ เพราะกลิ่นรวมถึงควันอาจเป็นสาเหตุที่จะก่อให้เกิดความรำคาญได้ตามกฎหมายกัญชาพ.ร.บ.กระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ในช่วงปีใหม่ที่จะเข้าสู่ปีพุทธศักราช 2566 ที่ผ่านมาทางกรมการแพทย์ ได้มีการออกมาเตือนว่าอย่าสูบกัญชาเพื่อฉลองเทศกาล เพราะอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพและผิดกฎหมาย เนื่องจากไม่ใช่การใช้กัญชาทางการแพทย์ โดยในปีนี้ยังคงยึดกฎหมายกัญชาตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุม พ.ศ.2565 ที่เน้นย้ำเรื่องการใช้ทางการแพทย์เท่านั้น ไม่แนะนำสำหรับการสูบเพื่อสันทนาการ

กฎหมายกัญชาในสถานศึกษา

ผลจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุม พ.ศ.2565 ทำให้กรมการแพทย์หรือการแพทย์ทางเลือกได้ห้ามจำหน่ายช่อดอกกัญชา ตลอดจนการแปรรูปจากช่อดอกเพื่อจำหน่ายหรือทำการค้าให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ตลอดจนสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร ไม่ว่าจะเป็นการค้าผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หอพัก สวนสาธารณะ สวนสนุก ตลาดนัด ก็ห้ามจำหน่าย

นอกจากนี้ยังมีกฎหมายกัญชาที่ระบุชัดเจนว่าห้ามสูบในโรงเรียนที่สาธารณะ หากพบว่ามีฝ่าฝืนจะต้องโทษจำคุก 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือยกตัวอย่างกรณีที่มีผู้สูบกัญชาเป็นเยาวชน โดยเยาวชนอ้างว่าซื้อมาจากตลาดเช่นนี้ผู้ขายจะมีความผิดตามกฎหมาย ส่วนการสูบกัญชาในโรงเรียนเมื่อทางเจ้าหน้าที่ได้ตักเตือนไปแล้ว แต่ถ้ายังกระทำซ้ำก็จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย

กฎหมายกัญชาทางการแพทย์

กฎหมายกัญชาทางการแพทย์ถูกสภาแพทย์แผนไทยแจ้งประกาศข้อควรปฏิบัติไว้ว่า

  • ผู้จำหน่ายจะต้องได้รับ “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย”
  • ผู้ใช้จะต้องเป็นผู้ป่วยของ “สถานพยาบาลทางการแพทย์แผนไทย”
  • การใช้จะต้องอยู่ภายใต้ “แพทย์แผนไทย” มีการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ จรรยาบรรณ ตลอดจนกรรมวิธีทางการแพทย์

นอกจากนี้ยังห้ามไม่ให้ผู้ใดแอบอ้างว่าตนใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย โดยที่ยังไม่ได้อนุญาต หรือผิดข้อบังคับของสภาแพทย์แผนไทย เนื่องจากจะทำให้ผิดกฎหมาย พ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 โดยมีระวางโทษสูงสุดจำคุกถึง 3 ปี ปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หลักจากที่ปลดล็อกกัญชา ก็มีนักสูบเพิ่มขึ้นจำนวนมาก เพราะการสูบกัญชาไม่ผิดผิดกฎหมายแล้ว เพื่อน ๆ คนไหนที่ยังไม่มีอุปกรณ์สูบกัญชาดี ๆ HighHerb Club ขอแนะนำกระดาษโรลคุณภาพสูงที่ใช้ทำพันลำ หรือจะเป็นบ้องกัญชาสวย ๆ เรามีครบสำหรับเพื่อน ๆ สายเขียวทุกคน

หากเพื่อน ๆ สนใจ อุปกรณ์เกี่ยวกับกัญชาอื่น ๆ ได้แก่ ไปป์สูบกัญชาเครื่องบดกัญชาอุปกรณ์จัดเก็บและกันชื้น และ น้ำมันกัญชา หรือจะเป็นสาระดี ๆ เกี่ยวกับกัญชา HighHerb Club มีทุกอย่างครบจบในที่เดียวไม่ต้องไปหาที่ไหนไกล

กฎหมายกัญชาในต่างประเทศ

ในต่างประเทศมี 33 ประเทศที่มีการอนุญาตให้สามารถใช้กัญชาทางการแพทย์ที่ได้รับรองอย่างถูกกฎหมาย คือ ออสเตรเลีย แคนาดา ชิลี อาร์เจนตินา โคลอมเบีย โครเอเชีย ไซปรัส เช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ เยอรมนี กรีซ อิสราเอล อิตาลี จาเมกา ลักแซมเบิร์ก มาชิโดเนีย มอลตา เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ เปรู โปแลนด์ โปรตุเกส ซันมารีโน สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แอฟริกาใต้ ศรีลังกา สวิตเซอร์แลนด์ ตุรกี อุรุกวัย วานูอาตู ซิมบับเว และไทย

สำหรับประเทศที่อนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อสันทนาการและได้รับรองอย่างถูกกฎหมายมีเพียง 6 ประเทศ ได้แก่ แคนาดา จอร์เจีย แอฟริกาใต้ สเปน ศรีลังกา อุรุกวัย นอกจากนี้ยังมีประเทศที่อนุญาตให้ใช้กัญชาได้อย่าเสรีแบบที่ถูกกฎหมายคือ แคนาดา อุรุกวัย และเม็กซิโก

สำหรับใครที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับกัญชาเพิ่มเติม ไม่ว่าเรื่องใดที่เกี่ยวกับกัญชา HighHerb Club พร้อมเป็นศูนย์กลางมอบข้อมูลตอบคำถามต่าง ๆ ที่หลายคนสงสัยและอยากสืบค้นอ่านเพื่อเป็นความรู้และศึกษา นึกถึงกัญชานึกเรา HighHerb Club เพราะเราเป็นมากกว่าร้านค้ากัญชา เราต้องการที่สร้างความเข้าใจกัญชาที่ถูกต้องให้กับสังคมและทำให้สังคมเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่แท้จริงของมัน!

ดังนั้นใครที่สนใจเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับกัญชาหรือสนใจซื้อสินค้าเกี่ยวกับกัญชา รวมถึงอุปกรณ์กัญชา ติดต่อสอบถามได้ที่ Line และ Faceboook HighHerb Club ร้านกัญชาที่มีมาตรฐาน ทันสมัยเชื่อถือได้ และมีหน้าร้านจริง 

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

กฎหมายกัญชาเสรีมีประโยชน์ด้านใด

กฎหมายกัญชาจะช่วยลดต้นทุนในคนที่ต้องการรักษาสุขภาพด้วยกัญชาทางการแพทย์  เนื่องจากมันถูกนำมาช่วยบรรเทาความเจ็บปวดและทำให้ผ่อนคลายในผู้ป่วยโรคต่างๆ อาทิ โรคปวดข้อเข่า กล้ามเนื้อ และยังเป็นการผลักดันทำให้พืชกัญชากลายมาเป็นพืชเศรษฐกิจได้ในอนาคต

กฎหมายกัญชาสูบได้ไหม

กัญชาสามารถสูบได้ แต่กฎหมายกัญชาระบุรายละเอียดห้ามไม่ให้สูบในที่สาธารณะ เพื่อป้องกันปัญหาควันที่อาจไปรบกวนทำให้ผู้อื่นเกิดความรำคาญ

กฎหมายกัญชาอายุเท่าไร

ตามกฎหมายกัญชาล่าสุด 2566 กำหนดให้จำหน่ายกับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีห้ามครอบครอง

share:

สินค้าที่เกี่ยวข้อง:

No data was found