share:

เรียนรู้ขอบเขตการใช้กัญชาถูกกฎหมาย ปลอดภัย ไร้กังวล

Table of Contents

การใช้กัญชาในการรักษาโรคได้รับการพิจารณาว่าเป็นเรื่องที่มีความอ่อนไหวต่อกฎหมายในหลายประเทศ ซึ่งบางประเทศแม้ว่ากัญชาถูกกฎหมาย มีการอนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อเจริญพันธุ์และแลกเปลี่ยนทางการแพทย์ แต่ก็ยังมีการตั้งคำถามในสังคมว่ากัญชาถูกกฎหมาย ดีหรือไม่ บทความของเราจึงหยิบข้อมูลกัญชาถูกกฎหมาย ข้อดี ข้อเสีย มานำเสนอเปรียบเทียบให้ได้เห็น เพราะแม้ว่ากัญชาถูกกฎหมายต่างประเทศ มีการนำกัญชามาใช้เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยที่ร้ายแรง เช่น การลดอาการความเจ็บเมื่อเป็นโรคมะเร็งหรือเอดส์ แต่ในไทยบางคนยังไม่รู้แม้แต่ข้อมูลว่ากัญชาถูกกฎหมายวันไหน อย่างไร ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับขอบเขตของกัญชาถูกกฎหมาย บทความของเราจึงนำเสนอรายละเอียดเหล่านี้ให้ได้ทราบ

บริบทของกัญชาถูกกฎหมาย ดีหรือไม่ อย่างไร

การอนุญาตให้กัญชาถูกกฎหมาย ข้อดี ข้อเสียต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับบริบทและวัตถุประสงค์ของการใช้ อย่างไรก็ตามยังคงเป็นที่ถกเถียงกันว่า “กัญชา” สารเสพติดหรือยารักษาโรคกันแน่? เพราะพบว่ากฎหมายที่อนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อการแพทย์สามารถช่วยลดอาการที่ไม่พึงประสงค์ได้ เช่น ลดอาการปวดเมื่อย เป็นโรคมะเร็ง ลดอาการตัวสั่นในโรคพาร์กินสัน ลดอาการอักเสบของภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับโรคเอดส์ และอื่น ๆ อีกมากมาย อย่างไรก็ตามการใช้กัญชาอย่างไม่เหมาะสมหรือเกินปริมาณที่เหมาะสมอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และเกิดผลกระทบต่อสังคมได้ เช่น การเสพเพื่อเพลิดเพลินหรือเพื่อการใช้เป็นยาเสพติด ดังนั้นการกฎหมายที่อนุญาตให้ใช้กัญชาต้องมีการควบคุมและจำกัดในการใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

กัญชาถูกกฎหมาย ข้อดี

การที่กัญชาถูกกฎหมายมีข้อดีอย่างมากมาย เพราะคุณสมบัติประโยชน์ของกัญชาที่เป็นมากกว่าพืชสันทนาการ เช่น

1. สร้างรายได้และเพิ่มค่าใช้จ่ายในประเทศ: การปลูกและการขายกัญชาจะสร้างรายได้ให้กับรัฐบาลและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ปลูกและผู้ซื้อ

2. ช่วยรักษาโรค: กัญชาเป็นทางเลือกในการรักษาอาการเจ็บปวดเรื้อรังและอื่น ๆ เช่น ภาวะวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า โรคพาร์กินสัน

3. ลดอัตราการสูญเสียตลาดในการควบคุม: การที่กัญชาถูกกฎหมายจะช่วยลดการควบคุมตลาดที่ผิดกฎหมายและการสูญเสียตลาดของผู้ค้ายาเสพติด

4. ลดอาชญากรรม: การที่กัญชาถูกกฎหมายจะช่วยลดการกระทำอาชญากรรมที่เกี่ยวกับสารเสพติด

5. สร้างการจ้างงาน: การปลูกและการขายกัญชาจะสร้างงานให้กับชาวประเทศและช่วยเพิ่มความเจริญของเศรษฐกิจในประเทศ

กัญชาถูกกฎหมาย ข้อเสีย

การใช้กัญชาถูกกฎหมายอาจมีข้อเสียต่อสุขภาพและสังคมได้ดังนี้

1. ผลกระทบต่อสุขภาพ: การใช้กัญชาอย่างบ่อยอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและโรคปอด รวมถึงอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคจิตเวช เช่น วิตกกังวลและซึมเศร้า 

2. การเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ: การใช้กัญชาอาจทำให้ผู้ใช้มีการเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ เนื่องจากสารสกัดจากกัญชาอาจทำให้ผู้ใช้มีสมาธิลดลงและเกิดอาการมึนงง

3. ผลกระทบต่อการทำงานและการเรียน: การใช้กัญชาอาจทำให้ผู้ใช้มีปัญหาในการทำงานและการเรียน เนื่องจากสารสกัดจากกัญชาอาจทำให้ผู้ใช้มีสมาธิลดลงและความจำเสียหาย

4. การเสี่ยงต่อการเกิดการติดยา: การใช้กัญชาอย่างบ่อยอาจทำให้ผู้ใช้มีความเสี่ยงต่อการเกิดการติดยา ซึ่งอาจทำให้ติดสารเสพติดอื่น ๆ ได้

5. ก่อให้เกิดการละเมิดกฎหมาย: การใช้กัญชาที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือขายกัญชาผิดกฎหมายอาจทำให้ผู้ใช้เสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีในฐานะผู้กระทำผิดกฎหมายได้

นอกจากนี้กัญชายังมีข้อเสียเมื่อทานร่วมกับเครื่องดื่ม ยา และอาหารเสริมอีกด้วย

ย้อนกลับไปแท้จริงแล้วกัญชาถูกกฎหมายวันไหน

ในประเทศไทย ได้ประกาศ กัญชาถูกกฎหมายเพียงอย่างหนึ่งในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (2019) โดยมีการเผยแพร่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่า “พระราชบัญญัติเพื่อการใช้กัญชาทางการแพทย์ พ.ศ. 2562” ได้รับการลงนามโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (2020) ต่อมายังมีการประกาศให้กัญชาใช้ทางการแพทย์ได้เป็นทางการในปี พ.ศ. 2564 (2021) ด้วยการเปิดให้ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง ได้รับการรักษาด้วยกัญชาในโรงพยาบาลที่ได้รับอนุญาตในการใช้กัญชาทางการแพทย์ โดยมีกำหนดให้เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 (2021) ต่อมาในภายหลังยังมีการประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้กัญชาในการรักษาโรคอื่น ๆ ในขณะนี้กัญชายังไม่ได้ถูกยกเลิกในการควบคุมในทางกฎหมายทั่วไปในประเทศไทย แต่มีการออกมาเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจและได้รับการพูดถึงกันอย่างมากในช่วงเร็ว ๆ นี้ ดังนั้นควรติดตามข่าวสารและข้อมูลที่เป็นอยู่

เฉลยให้รู้! กัญชาถูกกฎหมายกี่ประเทศ

จำนวนประเทศที่มีการกฎหมายให้ใช้กัญชาเป็นยาหรือยามาสเตอร์ (medical or recreational) เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยในปัจจุบันมีประเทศที่ให้กัญชาถูกกฎหมายอย่างน้อย 40 ประเทศ โดยรายชื่อของประเทศที่มีการกฎหมายให้ใช้กัญชาจะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและความเห็นชอบของสังคมในแต่ละประเทศโดยตลอดเวลา ดังนั้นเป็นไปได้ว่าจำนวนประเทศที่มีการกฎหมายให้ใช้กัญชาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตอีกด้วย

หลักจากที่กัญชาถูกกฎหมาย ก็มีนักสูบเพิ่มขึ้นจำนวนมาก เพื่อน ๆ คนไหนที่ยังไม่มีอุปกรณ์สูบกัญชาดี ๆ HighHerb Club ขอแนะนำกระดาษโรลคุณภาพสูงที่ใช้ทำพันลำ หรือจะเป็นบ้องกัญชาสวย ๆ เรามีครบสำหรับเพื่อน ๆ สายเขียวทุกคน

หากเพื่อน ๆ สนใจ อุปกรณ์เกี่ยวกับกัญชาอื่น ๆ ได้แก่ ไปป์สูบกัญชาเครื่องบดกัญชาอุปกรณ์จัดเก็บและกันชื้นและ น้ำมันกัญชา หรือจะเป็นสาระดี ๆ เกี่ยวกับกัญชา HighHerb Club มีทุกอย่างครบจบในที่เดียวไม่ต้องไปหาที่ไหนไกล

กัญชาถูกกฎหมาย ต่างประเทศ

ขณะนี้มีประเทศหลายประเทศที่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเพื่อให้กัญชาถูกกฎหมายในบางรูปแบบ โดยบางประเทศได้ทำการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเพื่อให้กัญชาถูกยกเว้นจากการติดต่อสารเสพติดในบางกรณีทางการแพทย์ ส่วนบางประเทศก็ได้ทำการยกเลิกโทษในการใช้กัญชาเพื่อการสร้างความสุขภาพและลดความเสี่ยงของการกระทำผิดกฎหมายทางยาเสพติด อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงกฎหมายของแต่ละประเทศนั้นอาจมีข้อจำกัดและเงื่อนไขที่แตกต่างกันไป ดังนั้นควรศึกษาข้อมูลและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับกัญชาในประเทศต่าง ๆ ที่ต้องการเดินทางไปและใช้บริการ อย่างไรก็ตามบางประเทศที่มีกัญชาถูกกฎหมายในบางรูปแบบได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา โปรตุเกส ออสเตรเลีย อุรุกวัย นิวซีแลนด์ ประเทศเยอรมนี เป็นต้น

ประเทศที่กัญชาถูกกฎหมายในเอเชีย

ในเอเชียมีประเทศบางแห่งที่อนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ โดยเฉพาะในประเทศที่มีปัญหาเรื่องสารเสพติดอย่าง เช่น ปักกิ่ง ฮ่องกง และศรีลังกา ซึ่งให้กัญชาเป็นยาแผนไทยได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีประเทศอื่น ๆ ที่กัญชาถูกกฎหมายเพื่อใช้ทางการแพทย์ เช่น อิสราเอล ประเทศตุรกี อินเดีย ฯลฯ

ดังนั้นใครที่กำลังตามหาแหล่งกัญชาคุณภาพดี นึกถึงเรา HighHerb Club ร้านเราตั้งอยู่ที่สุขุมวิทซอย 4 ใกล้นานาพลาซ่า เราเป็นสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์กัญชาอย่างครบครัน โดยกลุ่มเพื่อนที่มีความหลงใหลและมีวิสัยทัศน์เดียวกัน ดังนั้นหากต้องการมิตรภาพ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านกัญชา ร้านของเราคือพื้นที่ ๆ ตอบโจทย์สายเขียวตัวจริง อย่าพลาดที่เข้ามาลองประสบการณ์ใหม่ ในพื้นที่ร้านของเราด้วยตัวคุณเอง

สนใจซื้อกระดาษโรลคุณภาพสูงและอุปกรณ์สูบกัญชา ติดต่อสอบถามได้ที่ Line Facebook HighHerb Club เราพร้อมให้คำแนะนำได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อเราโทร 088 968 9862

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

กัญชาถูกกฎหมาย ขายได้ไหม

การขายกัญชามีข้อกำหนดและเงื่อนไขตามกฎหมายในแต่ละประเทศที่อนุญาตการใช้กัญชา เช่น ในบางประเทศอนุญาตให้ขายกัญชาเพื่อการแพทย์เท่านั้น แต่ในบางประเทศอนุญาตให้ขายกัญชาเพื่อการใช้ทั่วไป อย่างไรก็ตาม การขายกัญชาที่ผิดกฎหมายอาจมีผลต่อสุขภาพและอาชีพของผู้เกี่ยวข้อง จึงควรปฏิบัติตามกฎหมายและระมัดระวังเมื่อมีการซื้อ-ขายกัญชา

กัญชาถูกกฎหมาย ทำอะไรได้บ้าง

การใช้กัญชาต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของแต่ละประเทศ แต่โดยทั่วไปแล้วกัญชาถูกกฎหมายแล้วสามารถใช้ในเชิงการแพทย์ และในบางที่จะยังอนุญาตให้ใช้เพื่อความบันเทิง แต่การซื้อ-ขายกัญชาก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด ดังนั้น หากต้องการใช้กัญชาหรือเกี่ยวข้องกับกัญชาในทุกกรณีควรตรวจสอบกฎหมายและข้อกำหนดของประเทศนั้น ๆ อย่างละเอียดก่อนดำเนินการใด ๆ