share:

สายเขียว คืออะไร และวัฒนธรรมกัญชา 420 มีที่มาที่ไปอย่างไร

Table of Contents

สายเขียว คือคำเรียกกลุ่มคนที่ชื่นชอบและเสพกัญชา มักใช้เพื่อสื่อถึงวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ที่เกี่ยวข้องกับกัญชา ส่วน 420 เป็นรหัสลับในวัฒนธรรมกัญชา 

บทความนี้ จะพาคุณไปเจาะลึกนิยามสายเขียว คืออะไร รหัสลับ 420 แปลว่าอะไร 420 หมายถึงอะไร ทฤษฏีหลัก 2 ประการของ 420 คืออะไร เพื่อให้คุณได้เรียนรู้ที่มาที่ไปของวัฒนธรรมกัญชา 420 และสำรวจมุมมองต่างๆ เกี่ยวกับกัญชาในสังคมปัจจุบัน

นิยามล่าสุดกับ สายเขียว คืออะไร

สายเขียว คือคำเรียกกลุ่มคนที่ชื่นชอบและเสพกัญชา มักใช้เพื่อสื่อถึงวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ที่เกี่ยวข้องกับกัญชา

ประเภทของสายเขียว มีแบบไหนบ้าง

สายเขียวสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้

 1. สายเขียวเพื่อสันทนาการ ผู้ใช้กัญชาเพื่อผ่อนคลาย ความบันเทิง กลุ่มนี้เป็นกลุ่มผู้ใช้กัญชาที่ใหญ่ที่สุด มักใช้กัญชาเพื่อลดความเครียด นอนหลับสบาย กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ หรือเพื่อเพิ่มความสนุกสนานในสังสรรค์
 2. สายเขียวเพื่อการแพทย์ ผู้ใช้กัญชาเพื่อรักษาโรค บรรเทาอาการ กลุ่มนี้ใช้กัญชาเพื่อรักษาหรือบรรเทาอาการของโรคต่าง ๆ เช่น โรคลมชัก โรคพาร์กินสัน โรคความวิตกกังวล โรคซึมเศร้า ฯลฯ
 3. สายเขียวสายวิชาการ ผู้ใช้กัญชาเพื่อศึกษา วิจัย พัฒนา กลุ่มนี้ศึกษาเกี่ยวกับกัญชาเพื่อทำความเข้าใจสรรพคุณ กลไกการออกฤทธิ์ และศักยภาพในการรักษาโรค

นอกจากนี้ยังมีสายเขียวประเภทย่อย ๆ อีกมากมาย เช่น สายเขียวสายกัญชาออร์แกนิค สายเขียวสายกัญชง สายเขียวสายกัญชาสายพันธุ์ต่าง ๆ ฯลฯ

ทั้งนี้การแบ่งประเภทสายเขียวเป็นเพียงแนวทางคร่าว ๆ เท่านั้น ในความเป็นจริง ผู้ใช้กัญชาหลายคนอาจอยู่ในหลายประเภทพร้อมกัน

รหัสลับ 420 แปลว่าอะไร ในปัจจุบัน

สายเขียวต้องรู้ 420 หมายถึง การบริโภคกัญชา โดยเฉพาะการสูบในเวลา 4:20 น. (16.20 น. ตามเวลาประเทศไทย) และการเฉลิมฉลองในวันที่ 20 เมษายน (เขียนเป็น 4/20 ในรูปแบบอเมริกัน)

ที่มาของ 420 ยังมีความคลุมเครือ แต่เชื่อกันว่ามาจากกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายในเมืองซานราฟาเอล รัฐแคลิฟอร์เนีย ที่นัดพบกันทุกวันเวลา 4:20 น. ไปยังจุดลับเพื่อเสพกัญชา ทำให้ปัจจุบัน 420 กลายเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมกัญชา ผู้คนทั่วโลกเฉลิมฉลอง 420 ด้วยการรวมตัวกัน สูบกัญชา และสนับสนุนการใช้กัญชาอย่างถูกกฎหมาย

นอกจากนี้ 420 ยังถูกใช้ในความหมายอื่น ๆ เช่น

 • เวลาที่เหมาะแก่การสูบกัญชา
 • สถานที่ที่เหมาะแก่การสูบกัญชา
 • จำนวนครั้งที่สูบกัญชา
 • ปริมาณกัญชาที่สูบ
 • อารมณ์หรือความรู้สึกหลังจากสูบกัญชา

ทฤษฏีหลัก 2 ประการของ 420 คืออะไร ได้บ้างในความหมายอื่นๆ

ทฤษฏีหลัก 2 ประการของ 420 เกี่ยวกับที่มาของรหัสลับนี้ ได้แก่

1. กลุ่มนักเรียนมัธยมปลาย

กลุ่มนักเรียนมัธยมปลายในเมืองซานราฟาเอล รัฐแคลิฟอร์เนีย นัดพบกันที่จุดลับชื่อว่า “Hill 1420” ทุกวันเวลา 4:20 น. เพื่อสูบกัญชาหลังเลิกเรียน กลุ่มนี้ใช้รหัส “420” เพื่อสื่อสารกันและหลบเลี่ยงการจับจากตำรวจ ทฤษฏีนี้ได้รับการยืนยันจากสมาชิกกลุ่มนักเรียนบางคน

2. ตำรวจ

ตำรวจในเมืองมารินเคาน์ตี รัฐแคลิฟอร์เนีย ใช้รหัส “420” เพื่อสื่อสารกันเกี่ยวกับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับกัญชา ทฤษฏีนี้ไม่เป็นที่นิยมมากนัก และไม่มีหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 420

นอกจากนี้บนโลกยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 420 มักเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกัญชา

ตัวอย่างกิจกรรม เช่น

 • การรวมตัวกันเพื่อเสพกัญชา ผู้คนมักรวมตัวกันในวันที่ 20 เมษายน (เขียนเป็น 4/20 ในรูปแบบอเมริกัน) เพื่อเสพกัญชา ร่วมพูดคุย แบ่งปันประสบการณ์ และเฉลิมฉลองวัฒนธรรมกัญชา
 • การจัดงานเทศกาลกัญชา มีหลายงานเทศกาลกัญชาที่จัดขึ้นทั่วโลก งานเหล่านี้มักมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การเสวนา การแสดงดนตรี การขายผลิตภัณฑ์กัญชา และการแข่งขันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกัญชา
 • การเสพกัญชาเพื่อผ่อนคลาย ผู้คนมักใช้กัญชาเพื่อผ่อนคลายความเครียด ลดความวิตกกังวล และนอนหลับสบาย
 • การเสพกัญชาเพื่อความบันเทิง ผู้คนมักใช้กัญชาเพื่อเพิ่มความสนุกสนานในสังสรรค์ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และเปลี่ยนแปลงการรับรู้
 • การเสพกัญชาเพื่อการแพทย์ ผู้ป่วยบางรายใช้กัญชาเพื่อรักษาหรือบรรเทาอาการของโรคต่างๆ เช่น โรคลมชัก โรคพาร์กินสัน โรคความวิตกกังวล โรคซึมเศร้า

ทั้งนี้ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 420 ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม ประเพณี และกฎหมายของแต่ละประเทศด้วย

ความสำคัญของ 420 ที่เกิดขึ้น

420 มีความสำคัญในหลายแง่มุม ดังนี้

 1. เป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมกัญชา 420 เป็นสัญลักษณ์ที่ผู้คนทั่วโลกใช้เพื่อแสดงออกถึงความชอบในกัญชา
 2. เป็นการเฉลิมฉลองการใช้กัญชาอย่างถูกกฎหมาย 420 เป็นวันที่ผู้คนรวมตัวกันเพื่อสนับสนุนการใช้กัญชาอย่างถูกกฎหมาย
 3. เป็นการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับกัญชา 420 เป็นโอกาสสำหรับผู้คนในการเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์และผลข้างเคียงของกัญชา
 4. เป็นการสร้างชุมชนสายเขียว 420 เป็นโอกาสสำหรับผู้รักกัญชาได้มาพบปะ พูดคุย แบ่งปันประสบการณ์ และร่วมสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง

ทั้งนี้ความสำคัญของ 420 ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละบุคคล

สายเขียวกับกฎหมายที่เราต้องรู้จัก

สถานะทางกฎหมายของกัญชาในประเทศไทย

กัญชาถูกจัดเป็นยาเสพติดประเภทที่ 5 ในประเทศไทย การปลูก ครอบครอง ซื้อขายกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นสิ่งผิดกฎหมาย พ.ศ. 2565 มีการปลดล็อกกัญชาออกจากสารเสพติดประเภท 5 ประชาชนสามารถปลูกกัญชาเพื่อใช้ส่วนตัวได้ แต่ต้องขอใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การค้ากัญชาก็ยังถูกควบคุมโดยกฎหมาย

กระบวนการขออนุญาตปลูก กิน ครอบครอง ซื้อขายกัญชา

 • การขอใบอนุญาตปลูกกัญชาสามารถขอได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด
 • การขอใบอนุญาตกินกัญชาสามารถขอได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
 • การขอใบอนุญาตครอบครอง ซื้อขายกัญชา การครอบครอง สามารถครอบครองกัญชาได้ไม่เกิน 15 ต้น
 • การซื้อขายต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ กัญชาที่ขายต้องผ่านการตรวจสอบจาก อย.

โทษทางกฎหมายสำหรับการใช้กัญชาที่ผิดกฎหมาย

การครอบครองกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การค้ากัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้กฎหมายเกี่ยวกับกัญชาในประเทศไทยยังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

HighHerb Club สวรรค์ของสายเขียว และกลุ่ม 420

กำลังมองหาร้านกัญชาที่ใช่ใช่ไหม ? HighHerb Club คือคำตอบของคุณ!

เราคือร้านกัญชาที่ดีที่สุดในซอยสุขุมวิท 4 (ใกล้ BTS นานา) ที่นี่เต็มไปด้วยมิตรภาพจากเหล่าผู้หลงใหลในกัญชา มีผลิตภัณฑ์กัญชาหลากหลายชนิดให้เลือก มีอุปกรณ์การสูบแบบครบวงจร บรรยากาศอบอุ่น เป็นกันเอง

HighHerb Club ไม่ได้เป็นแค่ร้านกัญชา แต่เป็นสถานที่สำหรับผู้รักกัญชาได้มาพบปะ พูดคุย แบ่งปันประสบการณ์ และร่วมสร้างชุมชนสายเขียวที่แข็งแกร่ง

มาสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษที่ HighHerb Club กันเถอะ! สนใจสอบถามคลิก!

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับ สายเขียว คือ

สายเหลืองคืออะไร

สายเหลือง มีหลายความหมาย ขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้ เช่น ผู้ใช้กัญชา เป็นคำเรียกกลุ่มคนที่ชื่นชอบและเสพกัญชา มักใช้เพื่อสื่อถึงวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ที่เกี่ยวข้องกับกัญชา หรือผู้สนับสนุนการใช้กัญชาอย่างถูกกฎหมาย หมายถึงกลุ่มคนที่สนับสนุนให้มีการใช้กัญชาอย่างถูกกฎหมาย

ติดเหลืองคืออะไร

ติดเหลือง มักหมายถึง ผู้ใช้กัญชา เป็นคำเรียกคนที่มีอาการมึนเมากัญชา
ทั้งนี้ ความหมายของ “ติดเหลือง” ขึ้นอยู่กับบริบทและวัฒนธรรม

share:

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: